Šaloun Visiting Professor Studio of the Academy of Fine Arts in Prague

Performance Loretty Lau

Umělkyně Loretta Lau udělala v Terezíně performance Questions to Heaven na památku obětí holocaustu.

Terezín, 2020

Související akce Šalounu Výtvarných Umění:

Loretta Lau - Questions to Heaven

Sv. Jiří bez hlavy

Před čtyřmi lety jsme navrhli odsun sochy sv. Jiří, která blokovala AVU (viz akce Změna vstupních prostor). Socha byla tenkrát skutečně přemístěna o pár metrů dál, po čase se však vrátila zpět.

Nyní se k nám dostávájí informace o dalším pokračování Jiříkova příběhu. Sledujeme je s napětím.

AVU, 30. 5. 2018

Sv. Jiří bez hlavy

Předání katalogu

Předali jsme katalog do knihovny AVU a dali si s knihovníky a obecenstvem polskou vodku.

Katalog existuje pouze v jednom exempláři, který je v knihovně komukoli stále k dispozici.

AVU, 5. 5. 2015

Obušek

Obušek, se kterým jsme pracovali v rámci otevřené formy, se nevešel do archivu. Tak jsme jej nechali ležet v atelieru Intermedia III., kde podle zpráv ze sociálních sítí jeho život pokračuje.

Inspekce a předání archivu

Rok od akce Čistá chodba jsme provedli inspekci AVU. Shodou okolností ve stejné dny, kdy probíhal audit ministerstva školství.

Při té příležitosti Prahu navštívil znovu Artur a společně jsme předali archiv s různými předměty a dokumenty z našeho semestru do archivu AVU.

Archiv

Všechny předměty a dokumenty, které jsme nepoužili do katalogu, a také DVD s dokumentací jsme zavřeli do archivu – dřevěné krabice. Tento archiv jsme později odevzdali do archivu AVU.

Krabička na katalog

Vyrobili jsme krabičku na náš trojsvazkový katalog. Předávali jsme si přímočarou pilku podle principů otevřené formy.

Šalounova vila, 8. 3. 2015

Katalog

Z kreseb, textů, fotografií, oficiálních dokumentů a dalších archiválií jsme vytvořili katalog o třech svazcích v jediném exempláři. Desky tvoří rozstříhaná československá vlajka z Akce Vlajka.

Katalog svázalo knihařství Halfar.

listopad 2014

Katalog Šaloun Výtvarných Umění 2014 Artur Zmijewski (PDF)

Jak používat svorku na papír

Oprava kol

V prostoru ŠVU byla opravována, sestavována, myta a vystavována jízdní kola.

Jízdní kolo je kolektivistické jako ŠVU nebo tramvaj.