Šaloun Visiting Professor Studio of the Academy of Fine Arts in Prague

Katalog

Z kreseb, textů, fotografií, oficiálních dokumentů a dalších archiválií jsme vytvořili katalog o třech svazcích v jediném exempláři. Desky tvoří rozstříhaná československá vlajka z Akce Vlajka.

Katalog svázalo knihařství Halfar.

listopad 2014

Katalog Šaloun Výtvarných Umění 2014 Artur Zmijewski (PDF)