Šaloun Visiting Professor Studio of the Academy of Fine Arts in Prague

Akce Změna vstupních prostor AVU

Navrhli jsme úpravy vstupních prostor školy: nahrazení zábradlíčka linií na podlaze, přesunutí sochy sv. Jiří na vhodnější místo, sjednocení nástěnek, náhradu TV Artyčok obrazem. Návrahy na změny jsme zveřejnili a předali rektorovi. Rektor změny přislíbil provést, ale dodnes tak neučinil.

Proto jsme se rozhodli změny realizovat sami alespoň dočasně v rámci výstavy klauzur.

AVU, 2. 5. 2014 – předání žádosti rektorovi

Hermes Tomáš Hermes Tomáš

Stržená a zmuchlaná žádost Stržená a zmuchlaná žádost