Šaloun Visiting Professor Studio of the Academy of Fine Arts in Prague

Předání katalogu

Předali jsme katalog do knihovny AVU a dali si s knihovníky a obecenstvem polskou vodku.

Katalog existuje pouze v jednom exempláři, který je v knihovně komukoli stále k dispozici.

AVU, 5. 5. 2015

Inspekce a předání archivu

Rok od akce Čistá chodba jsme provedli inspekci AVU. Shodou okolností ve stejné dny, kdy probíhal audit ministerstva školství.

Při té příležitosti Prahu navštívil znovu Artur a společně jsme předali archiv s různými předměty a dokumenty z našeho semestru do archivu AVU.

Archiv

Všechny předměty a dokumenty, které jsme nepoužili do katalogu, a také DVD s dokumentací jsme zavřeli do archivu – dřevěné krabice. Tento archiv jsme později odevzdali do archivu AVU.

Krabička na katalog

Vyrobili jsme krabičku na náš trojsvazkový katalog. Předávali jsme si přímočarou pilku podle principů otevřené formy.

Šalounova vila, 8. 3. 2015

Katalog

Z kreseb, textů, fotografií, oficiálních dokumentů a dalších archiválií jsme vytvořili katalog o třech svazcích v jediném exempláři. Desky tvoří rozstříhaná československá vlajka z Akce Vlajka.

Katalog svázalo knihařství Halfar.

listopad 2014

Katalog Šaloun Výtvarných Umění 2014 Artur Zmijewski (PDF)