Šaloun Visiting Professor Studio of the Academy of Fine Arts in Prague

Kníry a jejich podoby

Všímali jsme si polských knírů a nechali si narůst vlastní české.