Šaloun Visiting Professor Studio of the Academy of Fine Arts in Prague

Obušek

Obušek, se kterým jsme pracovali v rámci otevřené formy, se nevešel do archivu. Tak jsme jej nechali ležet v atelieru Intermedia III., kde podle zpráv ze sociálních sítí jeho život pokračuje.

Otevřená forma

V průběhu celého semestru jsme pracovali na zdi ateliéru metodou otevřené formy.

Šalounova vila, duben–červen 2014

Akce Akvarely

Společně jsme malovali, zasahovali do cizí práce a nechali si zasahovat do práce vlastní.

Osvětim, duben a květen 2014

Akce Stavebnice

Na bleším trhu jsme koupili dětské kostky. Skládali jsme je jako další cvičení Otevřené formy. Při tom jsme narazili na dětské záznamy o něčí smrti z poloviny minulého století. Je docela možné, že stavebnice sloužila jako něčí hřbitov.

Šalounova vila, 14. 5. 2014

Akce Vlajka

Akce Turbína v krematoriu se změnila v Akci Vlajka, když jsme do cvičení otevřené formy, které mělo jako výchozí bod video s turbínou, zapojili československou vlajku, již jsme koupili rovněž v Terezíně.

Šalounova vila, 8. 5. 2014

Akce Columbia

Koupili jsme si model raketoplánu jako protiklad k válečné ponorce z druhé světové války.

Vzali jsme ho na studijní cestu do Terezína, abychom si připomněli příběh Petra Ginze, židovského chlapce z Terezína, jehož kresba byla vybrána na raketoplán Columbia. Tento raketoplán tragicky vybuchl v den narozenin Petra Ginze. Na jeho palubě byl i první izraelský kosmonaut, který vezl Ginzovu kresbu. Raketoplán jsme si předávali a upravovali stejným způsobem jako ponorku.

Terezín, 6.–7. 5. 2014

Akce U-Boot

Koupili jsme si model ponorky. Slepili jsme ho v ateliérech AVU, které byly zrovna opuštěné. Po vykázání jsme vzali knihovnu za náš dočasný azyl. Od té doby náš vztah s knihovníkem není co býval.

Podle principů Otevřené formy jsme si ponorku předávali, aby ji každý upravil podle svého a zároveň respektoval předchozí úpravy.

AVU, 10. 4. 2014